fire, flames, building-89353.jpg

Miekkailua vakuutusyhtiön kanssa

Vakuutus on suuri helpotus vahingon sattuessa. Aina korvauksen saaminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista.

Asiakkaaksemme hakeutui metallialan yrittäjä, jota oli kohdannut palovahinko. Yritys oli suorittanut metallinkarkaisua samaa prosessia noudattaen jo useiden vuosikymmenten ajan. Palotarkastukset oli hoidettu ajallaan, eikä viranomaisilla tai sen puoleen vakuutusyhtiölläkään ollut koskaan ollut huomauttamista toiminnasta.

Kuitenkin, kun halli paloi, alkoi miekkailu vakuutusyhtiön kanssa. Tulipalon jälkeen vakuutusyhtiö nimittäin päätti, että kyse oli tulityöstä. Lisäksi vakuutusyhtiö lisäksi pyysi lausuntoa Suomen pelastusalan keskusjärjesteö SPEK Ry.:ltä, joka pelkästään vakuutusyhtiön toimittamaan materiaaliin perustuen vahvisti vakuutusyhtiön tulkintaa. Metallinkarkaisutilaa ei oltu rakennettu vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia täyttäväksi ja kun vakuutusyhtiö väitti kyseessä olevan tulityön, katsoi vakuutusyhtiö olevan oikeutettua, että kaikista vakuutuskorvauksista vähennetään 25% ja omavastuu kymmenkertaisena.

Vakuutusehtojen mukaan tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja työmenetelmä aiheuttaa palovaaraa.

Metallinkarkaisussa kieltämättä lämmitetään metallikappaleita useiden satojen asteiden lämpötilaan uunissa ja sen jälkeen ne karkaistaan karkaisuöljyllä. Totta siis on, että karkaisussa käytetään lämpöä, mutta niin käytetään monessa muussakin toiminnassa.

Sitten alkoi kova vääntö vakuutusyhtiön kanssa. Sanallinen miekkailu ei auttanut, ei myöskään kollegayritysten kirjalliset lausumat siitä, että missään ei ole koskaan vielä katsottu karkaisua tulityöksi, ei myöskään termodynamiikan asiantuntijan laskelma siitä, että menetelmä ei aiheuta palovaaraa, koska karkaisuöljyn leimahduspistettä ei saavuteta. Useiden kuukausien kirjeenvaihdon myötä ja lopulta kun alueellinen pelastusviranomainen oli kirjallisesti lausunut, että metallinkarkaisua ei ole vakiintuneesti katsottu tulityöksi, vakuutusyhtiö tuli osittain vastaan.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamies katsoi, että kyse ei ole ollut tulityöstä, mutta oli kuitenkin tulityöksi katsottavasta lämpötyöstä. Aika käsittämätön lopputulema, koska tulityö on yläkäsite, joka sisältää myös lämmön käytön, joka aiheuttaa palovaaraa.

Asiakas oli kuitenkin tähän lopputulokseen ihan tyytyväinen ja korvauksella saadaan teollisuushalli toivottavasti pian kuntoon.

SPEK ry, joka antoi vakiintuneen tulkinnan sekä alueellisen pelastusviranomaisen tulkinnan vastaisen, vakuutusyhtiön kannan mukaisen lausuman, ei ole viranomainen. SPEK ry.:n tulityötoimikunnassa ei ole asiantuntemusta metallinkäsittelystä, jonka lisäksi SPEK ry pitää yllä tulityökorttia ja kouluttaa tulityöosaamista, eli se saa sitä enemmän tuloja, mitä useampi toiminta katsotaan tulityöksi. SPEK ry.:n rooli oli siis vähintäänkin kyseenalainen tässä prosessissa.

P.S SPEK ry ei ole vastannut, onko leipomotoiminta tulityötä, koska siinä käytetään lämpöä.

result, balance sheet, consequence-3236285.jpg

Lue lisää

Scroll to Top